Stichting Heilige Boontjes

Het doel

De Stichting Heilige Boontjes heeft tot doel om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten re-integreren in de maatschappij. Mooi gezegd, maar hoe werkt dat dan?

Stichting Heilige Boontjes en Heilige Boontjes B.V.

In de Stichting zijn alle kerntaken ten behoeve van de re-integratie ondergebracht. Daarnaast is er het bedrijf, Heilige Boontjes B.V. dat zorg draagt voor de bedrijfseconomische aspecten, zoals marketing, omzet, kosten, productie. Kortom alles wat er komt kijken bij het voeren van een bedrijf in de echte wereld.

Zo zijn de verantwoordelijkheden gescheiden. Kort gezegd de Stichting is voor de re-integranten en de re-integranten zijn er voor het bedrijf.

De B.V. heeft de verplichting om alle aangeboden jongeren aan het werk te zetten en bovendien is de BV verplicht een deel van de winst te herinvesteren in nieuwe werkgelegenheid.

Niet alleen re-integratie

Onze kerntaak in de Stichting is het begeleiden naar werk, maar dat houdt niet op bij het overbrengen van vaardigheden en het bijsturen van gedrag. Er komt meer bij kijken, veel meer. Bijvoorbeeld: Hoe kan je van iemand verwachten dat hij zich de volgende ochtend om 8 uur meldt op het werk, als hij die avond nog geen dak boven zijn heeft? Dus in de Stichting zijn de coaches ook nog werkzaam op vele gebieden, zoals huisvesting, schuldproblematiek enz., die niet alleen met het werk-leer traject te maken hebben.

Desondanks, of misschien wel dank zij hebben we in 2016 15 jongeren naar werk begeleid en in 2017 hopen we het doel van 21 jongeren te halen.

Wil je ons hierbij helpen?

Steun ons dan!

 
Onze dank is groot.